Entries in Beijing

Baihe Sushi (Lily Vegetarian Restaurant) - Vegan
Vegetarian Chinese
23 Caoyuan Hutong, Bei Xiaojie, Dongzhimen Nei, Beijing +86 10-6405-2082
Daily: ?
Gong De Lin - Vegetarian
Chinese vegetarian food
158 Qianmen Street, Beijing 10-6702-0867
Daily: ?
Ras Ethiopia - Vegan-Friendly
Ethiopian food with many vegan options
7 Sanlitun Beilu, Chaoyang district, Beijing 6468-6053
Daily: ?
Tian Chu Miao Xiang - Vegetarian
Confucian Chinese vegetarian food
Tsinghua Science Park, Chuangye Plaza, Beijing +86 10-6279-7078
Daily: ?
Vegan Hut - Vegan
purely vegan restaurant in Beijing
39 E. 3rd Ring Road Middle, Building 9, 2nd Floor, Jianwai, SOHO, Beijing 0912 +86 400 700 4258
Daily: 11am - 10pm
The Veggie Table - Vegan - 4.3 / 1
World vegan foods
19 Wudaoying Hutong, Dongcheng District, Beijing 010-6446-2073
Mon: 11am - 11pm Tue: closed Wed - Fri: 11am - 11pm Sat - Sun: 11am - midnight
Xu Xiang Zhai (Restaurant, Coffee/Tea/Juice) - Vegetarian - 4.4 / 2
Vegetarian (very vegan-friendly) buffet and á la carte
A 26-1 Guozijian Dajie, Beijing 100013 64046568
Daily: ?