Entries in Guangzhou

Buddhist World Vegetarian Restaurant - Vegetarian
Chinese Buddhist food
2-8 Ersheng Gongqian, Niunaichang Street, Tongfuzhonglu, Guangzhou +86 20-8440-7261
Daily: ?
Shuiyuntian Vegetarian Tea House - Vegetarian
Vegetarian Chinese food
A2-2 Dongjun Lijingyuan, 8-12 Zhongshanbalu, Guangzhou +86 20-6127-0777
Daily: ?