Falafel Kitchen - Prahran

Melbourne, Australia

See this entry at Google Maps