97 Estoria

Atlanta, Georgia

See this entry at Google Maps