Outspoken: A Beverage Bistro

San Luis Obispo, California

See this entry at Google Maps