Govinda's Café

Philadelphia Metro, Pennsylvania

See this entry at Google Maps