Sage Kitchen Tea House

Phoenix/Tempe Metro, Arizona

See this entry at Google Maps