Fasika Ethiopian Restaurant

Fresno, California

See this entry at Google Maps