Taste of Ethiopia

Austin, Texas

See this entry at Google Maps