Pondicheri Cafe

Houston, Texas

See this entry at Google Maps