Thai Elephant

San Luis Obispo, California

See this entry at Google Maps