Gujarati Rasoi

Melbourne, Australia

See this entry at Google Maps