Cottage Ethiopian Restaurant

Atlanta, Georgia

See this entry at Google Maps