Tina's Ethiopian

Phoenix/Tempe Metro, Arizona

See this entry at Google Maps