Taj Mahal

Saskatoon, Saskatchewan

See this entry at Google Maps